email: tek@ubyk.se
Road Mountain Bikes Triathlon Fixed Gear Kids Bike Fit Calculator Reviews Where to Ride

Bike Size Calculator

 

Information om cyklisten:

Kontrollera att de uppgifter som visas i ubyk är korrekta.


Cykelstorlek:

Den cykelstorlek som anges avseravståndetmellan vevlagrets mittpunkttilltoppen avsadelröret. Baserat på den informationsomdu angav visasden rekommenderaderamstorlekennedan:

DU BEHÖVER EN CYKEL AV

BIKE

Vänligen observera:
Med alla devariabler somär inblandade, dvs. olika tillverkare, bål-/benförhållandet, armlängdosv., är storleken som föreslås helt tänkt som en vägledning. Mer informationhittar du nedanunder rubriken"Hitta storlek".


Vevlängd:

Närdu anpassardin cykelellerbyggerencykelfrån grundenfår du här en indikation påvilkenvevarmslängddubör titta efter,utifrånden information som du angav. På färdigbyggdacyklar relaterar dock i allmänhet tillverkarnavevarmenslängdtillstorleken på ramen,såoroa dig inteför mycket fördetta om du köperen lagermodell.


Hitta storlek:

Vihoppasattdenna storlekskalkylatorhar varit till hjälp, men detärviktigt att konstatera attovanstående uppgifterendastär riktlinjer för ungefärvilkenramstorlekdubör titta efter,och inteen definitivstorleksomdu strikt måste följa. Enkomplettmonteringkräver att mångaflermätningartas i beaktande, inklusiverygglängd, handstorlek, armlängdosv., ochärenmycketpersonlig servicesomäromöjlig att reproduceraordentligtöver internet. Vi påubykkandock erbjuda den tjänsten.

Kostnaden för en komplett anpassning är £45, men den kommer att dras av från kostanden för en lagercykel, eller ProBuild-cykel, om den köps från oss.

För mer informationeller för att boka denna tjänst, vänligen kontakta oss på nummer 01926 356565, eller skicka ett e-postmeddelande till: tech@ubyk.co.uk

delivered to your door delivered to your door built and set up to fit you by one of our professional staff. More info
ProBuild - Custom build your ride
Secured by SagePay
We accept Visa We accept PayPal
We accept Mastercard We accept Maestro
Säker betalning med SagePay
 Answer Race Face oakley fi'zi:k Richey Look Cycle Fox Shimano moda sixsixone HED mavic Rock Shox DT Swiss Hope Lapierre Argon 18 Yeti Thomson campagnolo bos_forks sram Ibis Eddy Merckx zipp orange Santacruz De Rosa